Lambda Systeme | Otthonfelújítás - GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
×

Sütik kezelése

Otthonfelújítás - GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Csak házasok igényelhetik a támogatást?
NEM csak házasok igényelhetik. A gyermeket nevelő vagy váró (12. hetet betöltött magzat) egyedülálló szülők és házastársak vagy élettársak egyaránt igényelhetik.

A 2020-ban vásárolt anyagok számláit elfogadják?
Például a kivitelezés csak 2021. januárban kezdődik, de ehhez már előre meg vannak vásárolva a szükséges anyagok számlával. A munkadíjról kiállított számlák már 2021. éviek lesznek.
NEM, a 2020. évben megvásárolt építőanyagokról kiállított számlák a támogatás igénylésekor nem számolhatók el.
Egy vagy több kivitelezővel 2021. január 1-jén vagy azt követően kötött vállalkozói szerződés alapján, valamint, 2021. január 1-jén vagy azt követően kiállított és teljesített számlák alapján nyújtható be a támogatási kérelem.

Beadható-e a támogatás csak anyagköltségről (mivel a munkálatokat el tudjuk végezni szakképesítésünknek köszönhetően)?
NEM adható be számla kizárólag anyagköltségről, a támogatás összegében (ami maximum a teljes költség fele) az anyagköltség és a vállalkozói díj 50-50%-ban szerepelhet.

Miként kell értelmezni az 50-50% (anyag-munkadíj)?
A támogatás összegében 50-50%-ban szerepelhet az anyagköltség és munkadíj (vállalkozói díj). Az anyag+munkadíjról szóló számlákat összesítetten úgy kell beadni, hogy a támogatás összegében a két költségtípus azonos arányban szerepelhessen. Ez a feltétel nem az egyes számlákra vonatkozik, hanem az összköltségen belül a támogatással érintett részre.

Mennyi a támogatás összege, azt hogyan számolják?
A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 millió forint.
A támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet.”
Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy az összköltséget felezzük, maximum enni lehet a támogatás (legfeljebb 3.000.000 Ft).
A támogatás összegét is felezni kell, mert a támogatás felének anyag költségnek kell lenni, a másik felének munkadíjnak. Ez azonban csak akkor működhet, ha van elegendő anyag illetve munkadíj számla. Ha valamelyik nem éri el a lehetséges támogatás felét, illetve a munkálatok teljes költségének legalább a negyedét, akkor nem jogosult, csak a kisebb tétel kétszeresére.

Minden esetben kell kivitelezői szerződés, vagy elég, ha a vállalkozó számláját benyújtjuk?
IGEN, a vállalkozói szerződést minden esetben csatolni kell a kérelemhez.

A munkadíjról milyen számla fogadható el?
A vállalkozó által kiállított olyan számla fogadható el, amelyről a vállalkozó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette (nyugta nem, csak számla fogadható el).
A Rendelet csak az 5 %-os áfát tartalmazó számlát zárja ki.
A 0%-os és 27%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla figyelembe vehető.
A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el, ha a vállalkozó sem az igénylőnek vagy együttes igénylés esetén egyik igénylőnek sem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy a felújítást végző gazdálkodó szervezetnek nem tagja, illetve nem munkavállalója és nem vezető tisztségviselője sem az igénylő/igénylők, sem az igénylő/igénylők közeli hozzátartozója. Tehát a felújítási kivitelezést végző vállalkozásban például nem lehet tulajdonos vagy alkalmazott az igénylő így saját magának nem számlázhat.

A lakásban, amelyben élünk nem vagyunk bejelentkezve, de ha átjelentkezünk, akkor mikor kezdhetjük a felújítást?
A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában fenn kell állnia az 1 éves lakóhely feltételének, tehát a benyújtást megelőző egy éven túli bejelentési időnek. Ez tehát nem zárja ki, hogy a munkálatokat még az 1 év letelte előtt elkezdjék.

2020. évben vásároltunk ingatlant, amely felújításra szorul, ezért nem lehet beköltözni. Ebben az esetben is vonatkozik az 1 éves időtartam?
NEM, az 1 éves időtartamra vonatkozó feltételt nem kell alkalmazni, ha a támogatással érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére, a lakás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor. Ugyanakkor, ha a tulajdonváltás a Ptk. szerinti hozzátartozók között történt, akkor a már támogatással érintett lakásra a tulajdonváltással sem igényelhető újabb támogatás.

Történhet-e több ütemben a felújítás? Vagyis van egy számla, ami 2021. februárban lett kiállítva, de az év hátralévő részében további felújítást szeretnénk végezni. Meddig nyújthatók be a számlák?
IGEN, a lakás teljes felújításának befejezését – nem az egyes munkálatok befejezését – követően kell a kérelmet az utolsó számla kifizetését követő 60 napon belül benyújtani.
A felújítás időtartamát és a munkálatok számát a jogszabály nem korlátozza. Több kivitelezővel is köthető szerződés.

Együtt élő házastársak esetén van-e lehetőség arra, hogy csak az egyikünk igényelje az otthon-felújítási támogatást?
A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelhetik, így nincs lehetőség arra, hogy csak az egyik fél igényelje a támogatást.


Lakás-előtakarékossági szerződéssel rendelkezünk, melyek felhasználása a jövő évben válik esedékessé. A számlák felhasználhatók lesznek-e az otthonteremtési támogatás igénybevételéhez is?
IGEN a rendelet nem zárja ki a lakás-előtakarékossági szerződésekhez kapcsolódóan elszámolt számlák jelen támogatás keretében történő elszámolását.

Elegendő-e ha a lakcímigazoló kártyán tartózkodási helyként van a felújítással érintett ingatlan címe feltüntetve, vagy állandó lakcímként kell szerepelnie?
NEM, a felújítással érintett ingatlannak a lakcímkártyán lakóhelyként kell feltüntetve lennie, ami nem azonos a tartózkodási hellyel.

A lakásunk jelzálogjoggal terhelt. Jogosultak vagyunk-e a támogatásra?
IGEN, a rendelet szerint nem kizáró ok, ha a lakás hitel miatt jelzálogjoggal terhelt.

25. éves korú gyermek esetén a felújítást a gyermek 25. életévének betöltésének napjáig el kell végezni?
IGEN, a gyermek 25. életévének betöltése előtt a kérelemnek be kell érkeznie a Magyar Államkincstárhoz, így be kell, hogy fejeződjön a felújítás, valamint a számlákat is ki kell egyenlíteni addigra.

A felújított ingatlan értékesíthető?
IGEN, a rendelet nem tartalmaz a felújított ingatlan értékesítésre vonatkozó előírásokat, korlátozásokat. Az eladott ingatlanra az új tulajdonos is ismét igényelheti az otthonfelújítási támogatást akkor, ha az új tulajdonos az előző igénylőnek nem a hozzátartozója.

Az ingatlan tulajdonosa (100%-ban) kiskorú. Ki igényelheti a támogatást?
A támogatási kérelem benyújtására a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett gyermekkel azonos lakóhelyen lakó szülő vagy a Rendelet szerinti gyám jogosult.í


Milyen munkálatokra NEM igényelhető a támogatás?
Például nem igényelhető támogatás:
- a szabadon álló bútorok beszerzésére (pl. szobabútor)
- a szabadon álló konyhai gépek beszerzése
- beépített nem konyhai gépek besszezésére (pl. mosógép, szárítógép)
- a lakás bővítésére plusz szobákkal
- a tereprendezésre, gyepszőnyeg-fektetésre
- a tároló építésére
- mobilgarázs beszerzésére
- a raklapra, mint anyagköltségre
- az infraszauna beépítésére
- a riasztó beszerelésére

Elfogadnak-e külföldi számlákat?
Külföldi számla sem vállalkozási díjról, sem anyagról nem fogadható el, kivéve, ha a vállalkozó rendelkezik magyar adószámmal és a magyar jogszabályoknak megfelelően állítja ki a számlát.

Milyen igazolás szükséges külföldi munkaviszonyról?
Külföldi társadalombiztosítási hatóság igazolása szükséges, hitelesített magyar fordítással, amely bizonyítja a kérelem benyújtását megelőző legalább 1 éve folyamatosan fennálló biztosítotti jogviszonyt, azonban a kérelem benyújtása napján már hazai jogviszonyban kell állnia az igénylőnek (együttes igénylés esetén legalább az egyik félnek).

Mit jelent az, hogy a támogatást az igénylő csak egyszer veheti igénybe?
Időbeliségre vonatkozik, tehát több munkát is elvégeztethet, de támogatási kérelmet csak egyszer nyújthat be az elvégzett munkák összessége vonatkozásában.

A támogatás igénybevételére olyan ingatlan esetén is van lehetőség, amely egyéni vállalkozásnak is székhelye?
IGEN.

Beadható-e kérelem, ha az igénylőnek falusi CSOK támogatása van folyamatban?
IGEN, de azonos számlák nem számolhatók el mindkét támogatás terhére.

Tekintettel arra, hogy kirendelt gyám nem csak a szülők halála miatt lehet valaki, a gyámként kirendelt rokon jogosult-e a támogatás igénybevételére, ha a gyámolt kiskorú gyermek szülei élnek?
A jogszabály normaszövege kifejezetten csak a szülők halála miatt kirendelt olyan gyám esetében teszi lehetővé a támogatás igénylését, aki amúgy a gyámolt kiskorú személynek vagy személyeknek a rokona, így más esetekben sajnos erre nincs lehetőség.

Lehet-e számlát gyűjteni az adásvételi aláírása után, de a használatbavételi engedély kézhezvétele előtt?
NEM, a még fel nem épült otthonra nem vehető igénybe a támogatás, amíg az ingatlan-nyilvántartásba még nincs bejegyezve.


Kizáró ok, ha a 25 év alatti gyermeknek van munkaviszonya, önálló jövedelme, esetleg más lakcímen tartózkodási helye vagy külföldön tanul?
NEM, a kérelem elbírálásánál nem szempont, az a fontos, hogy a lakcímkártyáján lakóhelyként (nem tartózkodási helyként) szerepeljen a felújítással érintett ingatlan.

Mit jelent a közeli hozzátartozó (kitől nem fogadható el munkadíjra számla)?
A házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon (lemenők: gyermek, unoka, …; felmenők: szülő, nagyszülő…), az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.

Az ingatlanon lévő haszonélvezeti jog befolyásolja a támogatás elbírálását?
NEM.

Napelemes rendszerrel kapcsolatos módosítás
Azokra a napelemes rendszerekre, amelyek esetén a villamosenergia-vásárlási szerződés 2021. július 1-je előtt kerül megkötésre, még a szaldós elszámolás vonatkozik még akkor is, ha a támogatási kérelmet a felújítási munkálatok végén, 2021. június 30. után nyújtják be. Ebben az esetben nem kell majd csatolni a kérelemhez a Rendelet – 2021. július 1-je után hatályba lépő – 9. § (3) bekezdés u) pontja szerinti dokumentumokat, de szükséges lesz a kivitelező azon nyilatkozata (a 9. § (3) bekezdés s) pontja alapján), miszerint az anyagköltség és a vállalkozói díj összesítve a 450.000 Ft/kWp összeget nem haladja meg.

Mi történik, ha az anyagköltség és a vállalkozói díj összesítve meghaladja a 450.000 Ft/kWp összeget?
Az elszámolandó számla nem tartalmazhat a fajlagos költségkorlát feletti összeget, a 450.000 Ft/kWp feletti összegről benyújtott számlák teljes egészében elutasításra kerülnek

Forrás: www.allamkincstar.hu