Lambda Systeme | Budapest / Buda

Budapest / Buda

  • 1117 Budapest, Hengermalom út 47/A
  • Tel: +36 1 481 3838
  • E-mail: buda@lambda.hu
  • Nyitva tartás: H-P: 7:00-16:00

Munkatársak