Hogyan változik a hőszigetelések szabályozása?

Szigetelésszabályozás

A környezetvédelem, az épületek fenntarthatósága és a gazdaságosság érdekében szigorúbb szabályokhoz kötik a hőtechnikai előírásokat. Ezeknek értelmében egyre vastagabb hőszigetelések használatát írják elő.

Az ingatlanok energetikai javításának szükségessége a 04-140/2-1979-es Magyar Szabványból eredeztethető, mely három kritériumot határozott meg egy épülettel kapcsolatban: az energetikai és a hőérzeti megfelelést, valamint az állagvédelmi feltételt. A két utóbbi máig folyamatos igény, míg az energetikai tényező a szabályozások szigorodásával változik és a hőszigetelés növelésével követhető.

Érdekes lehet visszatekinteni, hogy az évek során hogyan változtak a követelmények:

1966 előtt még az 1934-es Építési Zsebkönyvben található szempontok voltak az irányadók, melyek lényege az volt, hogy sehol ne legyen párakicsapódás. Ebben az időben gyakorlatilag nem hőszigeteltek.
1966-ban megjelent az ME-30-65 MŰSZAKI ELŐÍRÁS. Az ebben foglaltakat összehasonlítva a jelenlegi helyzettel, megfigyelhető, hogy az akkori tömeg-meghatározás a külső falak és födémek esetén 300-700 kg/m2 között volt, míg ez a szám ma a 300 kg/m2-t sem éri el. Ez a tendencia kedvezőtlen, figyelembe véve a hőtehetetlenségi szempontokat.
A nagyobb változások 1979-ben kezdődtek, az áttörést pedig az akkori Magyar Szabvány 1991-es módosulása hozta.
1992-től nem határoztak meg újabb követelményrendszert egy-egy konkrét szerkezet hőátbocsátási komponensére, hanem az ingatlan fűtött térfogatát és lehűlő felületét figyelembe véve írták elő az épületre vonatkozó átlagos hőátbocsátási tényező követelményértéket.
2006-ban a minimális hőátbocsátási összetevőket újra jogszabályba foglalták, így bekövetkezett azok követelményértékének csökkenése. Ennek a rendeletnek a módosítására és kiegészítésére az évek során többször is sor került.

2018. január 1-től minden új épületre kötelező előírás lett a költségoptimalizált szint elérése, a tendencia pedig tovább folytatódik. A 2012-es EU irányelv értelmében 2020-ig 20%-kal csökkenteni kell az üvegházhatású gázok kibocsátását. Az utolsó lépcsőfok a 2021-ben induló KNE (Közel Nulla Energiafogyasztású) építmény kritériumának bevezetése, mely első körben az új, valamint a teljes felújításon átesett ingatlanoknál lesz elvárás.

Az elvárt minimális hőszigetelés vastagságok változása:

Évszám Szerkezet    
  Lapostető Fal Padló
1934-1965 0 cm 0 cm 0 cm
1966-1978 1-2 cm 0 cm 0 cm
1979-1985 5-6 cm 1-2 cm 0 cm
1986-1991 5-6 cm 2-3 cm 2-3 cm
1992-2005 8-10 cm 3-5 cm 2-4 cm
2006-2014 11-12 cm 6 cm 4 cm
2015-2017 14 cm 8-10 cm 5-6 cm
2018-2020 20 cm 14 cm 11-12 cm
2021-től 26 cm 24 cm 20 cm

Forrás: www.ravatherm.com